เชิงพาณิชย์2019-08-05T02:55:48+00:00

พาณิชย์

หน้าแรก เชิงพาณิชย์

เชิงพาณิชย์

อุโมงค์จักรยาน

สาระสำคัญ

 • อุโมงค์จักรยานอาจเกิดปัญหารั่วซึมจากแผ่นหินเพดาน และอาจะทำให้เกิดอันตรายน้ำขังในอุโมงค์

สาเหตุหลัก

 • ความผิดพลาดของการขยายรอยต่อของการป้องกันการรั่วซึมบนข้อต่อส่วนอุโมงค์

วิธีแก้ไข

 • ทำรอยต่อที่ขยายตัวให้เหมือนเดิม
 • ใช้วิธีอัดฉีดแรงดันเพื่อเติมช่องว่างบนพื้นผิวเหนืออุโมงค์ และสร้างชั้นกันน้ำใหม่ให้หนาแน่น
 • ใช้วิธีการอัดยาแนวและแรงดันเชิงลบ

อุโมงค์บริการสาธารณูปโภค

สาระสำคัญ

 • อุโมงค์สาธารณูปโภคนั้นอาจเกิดน้ำรั่วไหลจากชั้นดินตลอดเวลา อาจทำให้น้ำท่วมอุโมงค์ได้ และไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุหลัก

 • การทรุดตัวของพื้นดินเนื่องจากมีน้ำในใต้ดิน
 • การจัดแนวของอุโมงค์ถูกเคลื่อนย้ายเนื่องจากการเคลื่อนที่ของชั้นดิน

วิธีแก้ไข

 • โดยใช้วิธีการเย็บคอนกรีตบริเวณรอบๆเพื่อป้องกันปัญหาเดิม
 • ใช้วิธีอัดฉีดแรงดันเพิ่มเติมบนช่องว่างรอบๆอุโมงค์และสร้างชั้นกันน้ำขึ้นใหม่ตลอดทั้งอุโมงค์
 • - ใช้วิธีการอัดยาแนว และแรงดันเชิงลบและบวก

การก่อสร้างบนชั้นดาดฟ้า

สาระสำคัญ

 • สถานที่ตั้งอาคารพาณิชย์ คอนกรีตด้านบนมักประสบปัญหาน้ำรั่วซึมและอาจแทรกซึมเข้าไปถึงห้องที่มีระบบคอมพิวเตอร์

สาเหตุหลัก

 • แผ่นเมมเบรนโดนความร้อน หมดอายุ รอยแตกของแผ่นพื้นเสมือนการหดตัวของพลาสติก

วิธีแก้ไข

 • กรีดแผ่นความร้อนที่มีอยู่เพื่อตรวจจับรอยแตก
 • รักษารอยแตกด้วยสเปรย์ยาแนวกันน้ำแบบเหลวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 • ทาหรือฉาบเคลือบชั้นสำหรับการป้องกันแสงUVและความสวยงาม
th
en_US th